Třebíč

Plán židovského hřbitova

Databáze židovských pomníků

Mobilní mapová aplikace Plán židovského hřbitova - informace

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice, který sloužil až do nedávné doby. Nachází se na severní straně Hrádku a stoupá k němu dlouhá a klikatá vozová cesta. V písemných pramenech je poprvé zmiňován, i když nepřímo, roku 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání cizopanských Židů. Podle dosavadních poznatků je nejstarší židovský náhrobek datován k roku 1631, hřbitov tedy vznikl nedlouhou předtím. Kde se nacházel hřbitov středověké židovské komunity, není známo (tradice jej umísťuje poblíž benediktinského kláštera, dnešního zámku, do prostoru východně pod hradbami). Na počátku 20. století (1903) byla na hřbitově postavena hodnotná, dosud dobře zachovalá obřadní místnost. Pro svou kulturněhistorickou hodnotu byl židovský hřbitov spolu s ghettem a bazilikou sv. Prokopa prohlášen národní kulturní památkou (2002) a v roce 2003 byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Otevírací doba:

židovský hřbitov je otevřen denně

květen - říjen

09:00 - 18:00

březen, duben

09:00 - 17:00

listopad - únor

09:00 - 16:00

Židovský hřbitov je volně přístupný veřejnosti, v případě zájmu o prohlídku s průvodcem kontaktujte pracovníky Turistického informačního centra Zadní synagoga.

Adresa, kontakt:

Hrádek 14, 674 01 Třebíč


Novinkou je aplikace v Geografickém informačním systému (GIS) města Třebíče zaměřená přímo na židovský hřbitov. Aplikace obsahuje mapovou část (podrobný plán židovského hřbitova) a popisnou část, která eviduje informace o pomnících/náhrobních a seznam pohřbených osob.

Funkce aplikace umožňují:

– vyhledávání náhrobků a jejich lokalizaci v mapovém projektu

– vyhledávání osob uložených v hrobovém místě

– ukládání fotodokumentace k záznamům v aplikaci

– ukládání originálních PDF karet k záznamům v aplikaci

– výpis údajů k danému hrobovému místu z mapového projektu

– tisk sestav včetně tisku fotografií uložených jako příloha k danému pomníku

Aplikace je veřejně přístupná pomocí sítě internet přes klasický webový prohlížeč.

Základní adresa (tzv. URL) pro otevření pasportu je:

http://gis.trebic.cz/

Pro práci s aplikací jsou stěžejní tyto odkazy:

Pasport židovského hřbitova (databázová/popisná část)

Plán židovského hřbitova pro Flexviewer (nová verze)

Mobilní verze - Plán židovského hřbitova