Židovský hřbitov Český Těšín

Plán hřbitova

Český Tešín H plán náhrobků.pdf

Soupis náhrobků

1/ hebrejsky

2/ sokl

3/ Sara Banach 20.4.1904 Kraków -1.9.1966 + (manžel) Max B. 20.7.1900-19.4.1969, Regina B., roz.Weberová, 1.2.1905-9.1.1987

4/ Anna Sternbergová 22.7.1878-27.3.1931, in memoriam Vilem S., Moric S., Rudolf S., Leo S.

5/ Hugo Magram 10.4.1915-16.2.1967

6/ nápisová deska chybí

7/ nápisem dolů

8/ hebrejsky

9/ hebrejsky

10/ nápisem dolů

11/ nápisem dolů

12/ nápisem dolů

13/ nečitelný nepřístupný

14/ hebrejsky

15/ sokl

16/ hebrejsky

17/ sokl

18/ leží – hebrejsky

19/ leží – hebrejsky

20/ nápisem dolů

21/ nápisem dolů

22/ hebrejsky

23/ leží – hebrejsky

24/ leží – hebrejsky

25/ hebrejsky

26/ nápisem dolů

27/ hebrejsky

28/ nenalezen

29/ sokl – hebrejsky

30/ leží – hebrejsky

31/ sokl

32/ sokl

33/ sokl

34/ nápisem dolů

35/ sokl

36/ sokl

37/ nenalezen

38/ sokl

39/ nápisem dolů

40/ sokl

41/ leží - hebrejsky

42/ sokl

43/ leží - hebrejsky

44/ leží - hebrejsky

45/ sokl

46/ sokl

47/ hebrejsky

48/ leží - hebrejsky

49/ leží - hebrejsky

50/ leží - hebrejsky

51/ leží - hebrejsky

52/ nápisem dolů

53/ hebrejsky

54/ leží – hebrejsky

55/ nápisem dolů

56/ sokl

57/ Božena Tyrasová, zemř. 24.12.1907, Emilie T., z.4.2.1909, Olga T., z.13.6.1911

58/ sokl

59/ nenalezen

60/ sokl

61/ nenalezen

62/ Rosa Berger 1865-1931

63/ nápisem dolů

64/ nápisem dolů

65/ pouze sokl a krycí deska bez nápisu

66/ sokl a obruba

67/ Julius Berger, in memoriam manželka Marta r.Kleinová a dcera Frieda

68/ nenalezen

69/ nenalezen

70/ nenalezen

71/ nenalezen

72/ nápisem dolů

73/ Philipp Lowy, z.11.10.1932 v 61 letech

74/ sokl a obruba

75/ nenalezen

76/ nenalezen

77/ nenalezen

78/ nenalezen

79/ nenalezen

80/ nenalezen

81/ nenalezen

82/ nenalezen

83/ nenalezen

84/ krycí deska –případný nápis nečitelný

85/ nenalezen

86/ sokl

Poznámka:
V září 2020 podniknut pokus provést v terénu přepis textů na náhrobcích. Aktuální stav hřbitova v sektoru dochovaných náhrobků to však nedovoluje: horní patro je hustě zarostlé náletovými stromy, spodní patro je souvisle pokryto břečťanem. Oproti stavu při zakreslování plánku náhrobků došlo k velmi podstatnému zhoršení areálu, další kameny jsou popadané, řadu z nich nelze ve vegetaci vůbec najít. Rovněž fotodokumentace je vyloučena.

J.Klenovský