Břeclav

Plán hřbitova

Plánek Břeclav

Náhrobky starého židovského hřbitova

Náhrobky starého židovského hřbitova v Břeclavi

Listina zemřelých 1848 – 1873

Listina Židů z Břeclavi, 1848–1873

Listina zemřelých 1919 – 1945

(Výpis z matriky, uložené v Ustředním státním archivu v Praze)

Listina Židů z Břeclavi, 1919–1945