Starý židovský hřbitov Hodonín

Plán hřbitova

Dokumentace náhrobků

HodoninOld-EvTab.xls

Fotodokumentace

Na starém židovském hřbitově při Velkomoravské ulici stojí zachováno šest starších náhrobků s hebrejským textem a jeden novodobý náhrobek přetesaný na památník.