Brumov

Plán hřbitova

Soupis náhrobků

1/ hebrejsky

2/ památník obětem holokaustu z r.1993 (devět jmen)

3/ hebrejsky

4/ zničen- nečitelný

5/ zničen- nečitelný

6/ zničen- nečitelný

7/ zničen- nečitelný

8/ hebrejsky, zničen- nečitelný

9/ hebrejsky, zničen- nečitelný

10/ hebrejsky+německy, Rosalie Walter, zemř. 29.1.188.(?)

11/ hebrejsky

12/ hebrejsky, zničen- nečitelný

13/ hebrejsky

14/ hebrejsky

15/ hebrejsky+česky, Bermann Berthold 20.10.1846 – 9.5.1931 + (manželka) Kateřina 1.1.1848 – 27.12.1929

16/ hebrejsky+německy, Gross Fanny, roz.Hoffmann, zemřela v 78 letech roku 1902

17/ hebrejsky+německy, Haas Fanny z Valašských Klobouk

18/ hebrejsky+německy, Haas Salomon 30.7.1849 – 18.7.1923

19/ hebrejsky+německy, patří zřejmě k soklu č.21

20/ zničen- nečitelný

21/ německy, pouze sokl, Haas Moses z Francovy Lhoty 8.9.1842 – 1.11.1912

22/ německy, pouze sokl bez textu

23/ zlomek ležící opřený o strom, Martha Grün/baum?/

24/ zlomek ležící opřený o strom, hebrejsky

25/ zničen- nečitelný

26/ hebrejsky

27/ hebrejsky, zlomek

28/ nečitelný

29/ hebrejsky, zlomek

30/ hebrejsky+německy, Löwenbein Emanuel, zemřel ve 44 letech 10.sivanu 5644=1884

31/ zničen- nečitelný

32/ hebrejsky+německy, Lotti… , nečitelný

33/ hebrejsky+německy, nečitelný

34/ hebrejsky, nečitelný

35/ hebrejsky+německy, Haas Luise, zemřela 30.3.1917 v 75 letech

36/ zničen- nečitelný, zlomek opřen o strom

37/ hebrejsky+německy, Haas Jacob, zednický mistr ve Valašských Kloboukách, zemřel 29.8.1907 v 63 letech

38/ hebrejsky, nečitelný

39/ zlomky dvou náhrobků, nečitelné

40/ německy, zlomek, Müller Ahron, 1810 – 1.8.1897

41/ německy, nečitelný

42/ nečitelný

43/ nečitelný

44/ hebrejsky

45/ hebrejsky+německy

46/ hebrejsky

Poznámka: přepisy je nutno dokončit

J.Klenovský 10.8.2019

Fotodokumentace