Nový židovský hřbitov Hodonín

Plán hřbitova

Hodonín nový - plán náhrobků.pdf

Soupis náhrobků

Náhrobky přenesené ze starého hřbitova a druhotně umístěné ve dvou řadách:

1/ Jakub Reich, zemřel 30.5.1909 v 86 letech + (manželka) Betty rozená Vogelová, z.11.10.1898, Karolina R., 10.12.1865-23.1.1929, Marie R., 2.6.1890-2.1.1904, in memoriam Herman R., n.22.3.1881, Jindřich R., padl 6.11.1915 v Gorici

2/ Adolf Kohn, z.28.11.1921 v 83 l.

3/ Etelka Gláserová, 9.9.1896-18.2.1935

4/ Františka Haberfeldová, 5.9.1878-21.9.1929

5/ Betti Glaser, r.Mantler, z.11.12.1900 v 83 l.

6/ Charlotte Weller, r.Pollenz, z.13.1.1906

7/ Isidor Grün, 18.8.1881-10.3.1935

8/ Kathe Seelenfried, z.29.11.1929

9/ ing.Otto Seelenfried, 20.8.1899-21.12.1937

10/ Michael Seelenfried, z.11.7.1893 v 82 l.

11/ Anna Seelenfried, r.Pollenz, z.2?.12.1890 v 68 l.

12/ Filip Fleischmann, 1.12.1881-4.7.1937, in memoriam Selma a Hilda, zemřely 8.3.1944, Elza, Hanička a Vily Eisner, zemřeli 5.10.1944

13/ Růžena Franklová, r.Ehrenfreundová, 3.4.1877-3.10.1937 + (manžel) MUDr.Julius F., 3.9.1871-15.8.1939

14/ hebrejský

15/ zlomek, hebrejský

16/ hebrejský

17/ Lina Glaser, z.22.1.1922 v 63 l.

18/ Emanuel Herzog, 29.10.1861-4.11.1935

19/ Jetti Glaser, 17.2.1887-28.7.1917

20/ Adolf Kučer, 30.9.1869-16.10.1919, in memoriam Marie K., 10.5.1872-21.9.1942 Auschwitz

21/ Johanna Schimmerling, 15.3.1850-11.2.1925

22/ Julius Mayer, z.6.4.1921 v 55 l.

23/ hebrejský

24/ hebrejský

25/ hebrejský

26/ Karl Jeiteles, z. ? 1877? + (manželka) Kathi J., z. ? 1884?

27/ hebrejský

28/ hebrejský

29/ hebrejský

30/ hebrejský

31/ hebrejský

32/ hebrejský

33/ hebrejský

Náhrobky na ploše nového hřbitova:

34/ rodina Weissova: Julius, 12.3.1893-16.8.1977 + (manželka) Emilie, 3.8.1899-6.7.1988,

Erika, n.25.11.1920, Františka Donáthová, n.5.8.1878, umučeny 8.3.1944 Auschwitz

35/ Julie Müllerová, 22.8.1876-8.3.1968 + (manžel) Julius M., 6.8.1878-13.6.1943, Bedřa 1910-1996

in memoriam JUDr.Otta, Olga, Bedřa, MUDr.Oswald, Greta, Berta

36/ rodina Mlýnská: Arnošt 1907-1997 + (manželka) Greta 1915-2003

37/ Arnošt Frankl s rodinou in memoriam

38/ Markéta Fränklová 1903-1988

39/ památník obětem nacistické rasové perzekuce z Hodonínska

40/ rodina Schullerova: Otakar, 9.1.1922-15.1.1977, Františka, 1.2.1926-15.4.1984, Rudolf, 30.6.1946-8.11.1977, Leopold, 29.5.1894-15.11.1977, umučeni v Auschwitz 1943: Julie 1895, Gerta 1924, Harry 1929

41/ Katarína Grünsteinová, 15.3.1922-29.9.2007 + (manžel) Robert G., 14.8.1914-13.10.1989, Eva G., 16.11.1947-11.2.1976

42/ rodina Kučerova: Arnold, 20.3.1911-14.5.1964 + (manželka) Markéta, 26.2.1915-8.4.1993

43/ Emil Grünbaum 1886-1961

44/ Jindřich Kohut, 23.1.1920-24.6.1936, Ludvík K., 31.10.1886-19.2.1960

45/ nečitelné Fartoda? 1877-1958

46/ Julius Mayer 1866-1921 + (manželka) Amalia 1866-1952, Irena Glaserová 1897-1975, in memoriam 1944 Berti Glaserová, Osvald Glaser, Leo Mayer

47/ Otilie Czuczková, 29.11.1871-22.9.1950, Moritz Cz., 29.7.1869-2.6.1939, Helena Cz., 24.8.1902-12.8.1919,

in memoriam ing.Richard Cz., 22.12.1895-1945 Mauthausen

48/ nečitelné

49/ rodina Tellerova: Luisa r.Haasová, 1873-6.3.1967, in memoriam Jakub 1869-1944, Daniel 1876-1945, Irma a Eva Schwartzovy 1945 Auschwitz, Kamillo a Ella Siebenscheinovi 1944 Auschwitz, Terezie r.Maierová 1944 Auschwitz

50/ Josef Winterstern, 9.5.1869?-10.8.1941

51/ Helena Kalinová 1919-2003 +(manžel) Alexander K. 1913-64 , Ida Weissová 1881-1940 +(manžel) Zigmund W. 1875-1940

52/ Theodor Lustig, 15.1.1897-8.5.1941

53/ fragment –sokl

54/ Ignac Rotter 1870- nečitelné

55/ nečitelné

56/ nečitelné

57/ nečitelné

58/ fragment –sokl

59/ fragment –sokl

60/ fragment –sokl

61/ nečitelné

62/ Josef a Berta Eisnerovi -rodiče, ing.Hugo E., Herta Glücková, Arnošt E., italský legionář, Josefina Herzová, Kurt E., Vilém E., Rudolf E., 10.12.1902-25.4.1941

Poznámka:

Na starém židovském hřbitově při Velkomoravské ulici stojí zachováno šest starších náhrobků s hebrejským textem a jeden novodobý náhrobek přetesaný na památník.