Židovské hřbitovy v Telči

Starý židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov