Židovský hřbitov Hlučín

Plán hřbitova

Hlučín H plán.pdf

Plán mohyly

Hlučín H plán mohyla.pdf

Soupis náhrobků

A 1 – hebrejský

2 – hebrejský

3 – hebrejský, zemřel ve 4 l.

4 - hebrejský

5 - hebrejský

6 – Jenny Jarislowski

7 – Siegfried Schlesinger, 16.12.1842 - 21.11.1845, syn Davida Sch., foto

8 - hebrejský

9 – Heinrich Schlesinger, 27.3.1847 - 15.4.1851, syn Davida Sch., foto

B 10 – Hirschel Cohn 1800-1866, foto

11 – Babette Böhm, roz.Borinski, z. ve 26 l., foto

12 – Arnold Aufrecht, 12.8.1838 – 23.10.1859

13 – Amalie Grossmann, roz.Weissenberg, z. ve 37 l., foto

14 – Babette Grünbaum, z. v 77 l., foto

15 – Rosamunde Jarislowski

16 – Alfred Pulvermacher, 12.4.1856 – 16.9.1859, foto

C 17 – hebrejský

18 - Hanni Lebemann, z.11.11.1873 v 66 l., foto

19 - hebrejský

20 – zlomek, z. v 53 l.

21 – Charlotte (Babette?) Curant, z. v 30 l.

D 22 - hebrejský

23 – Moses Mosler, z. 7.6.1850 v 61 l., foto

24 - sestry Phillippine Altmann, z.19.2.1852 ve 22 l., a Bertha Altmann, z.18.1.1852 v 17 l., foto

25 - hebrejský

26 – Beate Schönborn, z. ve 49 l., foto

E 27 - ……Schlesinger, 1807 – 22.3.1885, foto

28 - hebrejský

29 – Moritz Breitenfeld, z. v 74 l., foto

30 – Lobel Rosenberger, z.18.1.1857 v 81 l., foto

31 – Hanna Aschmann, roz.Silberfeld, z. ve 26 l., foto

F 32 – Helene Schlesinger, z. 19.6.1853 ve 38 l., foto

33 – Ernestine Schlesinger, z. 1877, foto

34 - hebrejský

35 - hebrejský

36 – Abraham Löbel Mandowski, z. ve 48 l.

G 37 - hebrejský

38 – Hirschel Stein, z. ve 37 l., foto

39 - hebrejský

40 - hebrejský

H 41 – Jelle Cohn, z. v 58 l., foto

42 – Jacob Grossmann (ze Sabelkova), foto

43 - hebrejský

J 44 – Vilemoš Mojsejevič (=Zev Wolf) Farkaš, n.1922, voják, padl 16.4.1945 v Bělé, náhrobek osazen 2009

45 – Fanny Blau, roz.Breitenfeld, z. 27.6.1915, slečna Cecilie Breitenfeld, z.19.5.1916


K-L –Dorothea Mandowsky, roz.Marburg, foto

-David Blumenthal, 10.5.1814 - …3.1882, foto

-Nanette Oppler, foto

-..?.., z. 1881 v 76 l.

-J.Dombrowsky, roz.Mosler, z.24.5.1888 v 58 l., foto

-Haitner?, z. ve 43 l.

-…?.., 1889-98

-Rosalie Wiener, 1804-1873, foto

L-M –Rosa Bittner, roz.Grossmann, 27.8.1837 – 11.11.1910, foto

-Johann …

- hebrejský

-…?.., 13.8.1816 – 26.1.1882

-Adolf Prager(?) z Beuthen=Bytomi

M-N –Bertha Juliusberger

-Hermann Primker, z. v 70 l., foto

-Otto Lustig, foto

-Benjamin Kramer (Bruner?), 1853-1871, foto

N-O -…?.., z.1856 v 58 l.

-Salo Mandowsky, představený a písař žid.obce, 30.4.1824 – 8.1.1892, foto

-Pincus Baad, rabín, nar.1787 Schwertenz, z. 1869 v 84 l., foto

- hebrejský

O-P –Samuel Juliusberger, z.28.1.1866, foto

-Heimann Grünberger, 18..1811 – 23.2.1870, foto

-Rosalie Mosler, z.13.5.1877 v 76 l., foto

-Isaac Mosler, 15.3.1822 – 15.6.1890, foto

-…?.., 1870-1885

P-R – Ernestine Grünberger, roz.Bloch, foto

-bratři Wilhelm Pulvermacher, n.26.9.1858, a Georg Pulvermacher, n.14.10.1852, foto

-Gerson Primker, 16.5.1836 - ..3.1909 + Cacilie Primker, roz.Neisser, 3.2.1835 – 1.12.1919, foto

- hebrejský

-Amalie Bittner(?), roz.Rosenberger, 1811-1879, foto

R-S –Aron Blumenthal, z.14.10.1869 ve 22 l., foto

- hebrejský

-Salomon Mosler, z. v 60 l., foto

- hebrejský

-……Grünbaum, roz.Brand(?), foto

-Jetti Schlesinger, foto

S-K –Auguste Primker, 1827-1903, foto

-Cornelie Moller, roz.Weiner(?)

-…?..., z. 18.. v 78 l.

-….Mager(?), z. v 65 l.

-Louise Mandowsky, z. ve 43 l.


Dodatečně identifikovány (na mohyle):

-…?..., z. 31.12.183. ve 38 l.

-Jacob Gärtner, foto

-Friedericke M…., z. v 65 l.

-…?..., 14.7.1857 – 10.1.1874

-Ernestine Mosler, roz.Wiener (Mauer?), 4.9.1818 – 1.9.1880

-J.L.Gartner, foto

-Baruch Primker, z. ve 49 l.


Poznámka: přepisy je nutno dokončit

J.Klenovský 4.12.2018

Fotografie náhrobků

Fotografie náhrobků 2